• Beste leden, vrijwilligers, 

    Namens het bestuur van vv Emmen willen wij iedereen binnen en buiten de vereniging fijne feestdagen toewensen. Onze dank gaat uit naar de vele vrijwilligers die zich ieder jaar weer inzetten voor de club. 

    Wij nodigen de leden graag uit voor de nieuwjaarsreceptie die zal worden gehouden op 7 januari. Vanaf 16:00 zal de kantine geopend zijn en zullen we gezamenlijk genieten van het stamppotbuffet. Wij hopen jullie in grote getalen te verwelkomen tijdens de receptie.  

    Met vriendelijke groet,

    Bestuur vv Emmen”