• In 1985 is de v.v. Emmen toegetreden tot het betaald voetbal. Om financiële en organisatorische redenen is in 1988 de betaalde afdeling zelfstandig geworden. Vanaf dat jaar heeft de v.v. Emmen een eigen eerste elftal, dat inmiddels weer in de eerste klasse speelt.

  In de afgelopen 30 jaar is er veel gebeurd. Diverse spelers, trainers, begeleiders, verzorgers etc. waren de afgelopen periode bij dit elftal betrokken.

  Het idee is ontstaan om voor iedereen, die sinds 1988 bij het eerste elftal betrokken is geweest een reünie te organiseren en wel op zaterdag 2 juni 2018 in het clubgebouw van de v.v. Emmen. Vanaf 20.00 uur bent u van harte welkom!!!

  Voor deelname aan deze reünie vragen wij een bijdrage van € 10,00 per persoon (incl. enkele consumpties).
  Opgave is mogelijk tot uiterlijk 25 mei 2018 via reunie@vvemmen.nl. In de e-mail graag de volgende gegevens vermelden: naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, aantal personen.
  Heeft u leuke foto’s uit deze periode van de V.V. Emmen? Neem ze mee om deze samen te bekijken op deze avond.

  Graag zien wij u betaling uiterlijk 25 mei 2018 bijgeschreven op rekeningnummer
  NL51ABNA 0616 7687 10 o.v.v. Reünie V.V. Emmen

  Wij proberen zoveel mogelijk oud-leden te bereiken door oproepen via onze website, twitter, facebook etc. Wanneer u ook oud-leden kent, vragen wij u hen te attenderen op deze uitnodiging. Hoe meer oud-leden we kunnen bereiken hoe mooier!

  Graag tot 2 juni 2018!!

  Reüniecommissie

  Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met: Jaap Verhoef, 06-28966359 of reunie@vvemmen.nl