Vriendenclub van “50” vv Emmen.

Wat is de vriendenclub van 50?

De vriendenclub van 50 is een initiatief van een aantal leden van v.v. Emmen met als doel nog meer betrokkenheid bij onze vereniging te creëren en nieuwe omzetstromen te genereren voor onze vereniging. Er zijn namelijk veel andere mensen die v.v. Emmen een warm hart toedragen en financieel hun steentje bij willen dragen, deze “vriendenclub van 50 ” komt in plaats van de club van 100.

Wie kunnen lid worden van de vriendenclub van 50?

Als je lid wordt van de vriendenclub van 50, steun je aan de v.v. Emmen De inkomsten van de vriendenclub van 50 worden besteed aan een aan v.v. Emmen gerelateerd doel. Daarnaast wordt er minimaal één maal per jaar een gezellige bijeenkomst georganiseerd voor de leden en vrijwilligers.

Lidmaatschap:

  1. Zowel bedrijven als particulieren kunnen lid worden van deze vriendenclub van 50.
  2. Het lidmaatschap wordt aangegaan voor een periode van 3 jaar.
  3. Hierna wordt het lidmaatschap stilzwijgend met één jaar verlengd.
  4. Éénmalig per jaar wordt een bedrag van € 50,00 via automatische machtiging bij u  geïncasseerd.

Reglement vriendenclub van 50

1. Doelstelling

Het doel van de vriendenclub van 50 is een financiële ondersteuning van initiatieven voor vv Emmen die niet uit de gewone middelen gefinancierd kunnen worden.

2. Uitleg Lidmaatschap.

Een lidmaatschap kan bestaan uit één persoon of meerdere personen, bijvoorbeeld een team, vereniging of bedrijf. Je wordt lid door je via een inschrijfformulier aan te melden. Het lidmaatschap geldt voor een periode van 3 jaar en wordt daarna stilzwijgend telkens met één jaar verlengd. Een jaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni. Door ondertekening van het inschrijfformulier verleent u automatisch toestemming om jaarlijks een bedrag van € 50,00 van uw rekening af te schrijven  (voor bedrijven inclusief 21% btw = €60,50). Een lid van de vriendenclub van 50 hoeft geen lid van de vv Emmen te zijn. Het lidmaatschap is niet overdraagbaar.

3. Opzegging lidmaatschap

Het lidmaatschap eindigt wanneer het lid ondanks betalingsherinnering de jaarlijkse bijdrage niet betaalt of wanneer het lid komt te overlijden.   Opzeggen ná 3 jaar of ná de jaarlijkse verlenging dient schriftelijk vóór 1 juni voorafgaand aan het nieuwe jaar te worden ingediend bij één van de commissieleden.

4. Wat krijgen de leden hiervoor terug

Leden van de vriendenclub van 50 kunnen al dan niet een vermelding op het ledenbord in de kantine van de vv Emmen krijgen.  Dit kan men aangeven op het inschrijfformulier. De vriendenclub van 50 zal één keer per jaar een vergadering organiseren voor de leden van de vriendenclub van 50. Dit ter bevordering van de onderlinge banden, ter stimulatie om lid te worden en te blijven en om bestedingsdoelen in te brengen. Aan het lidmaatschap is geen leeftijd gebonden.

5. Beheer

Het bestuur van de vriendenclub van 50 bestaat uit een commissie van 2 leden aangevuld met de penningmeester uit het hoofdbestuur. De commissie wordt voor de eerste keer voor drie jaar gekozen.  Daarna kan één lid worden vervangen door een nieuw lid middels een voorstel van de commissie aan de ledenvergadering.

De 1e aanmeldingen zijn al binnen, als u uw club wilt blijven steunen wordt dan lid van de “vriendenclub van 50” neem contact op met jangerfen@hotmail.com of 06-53423435

Delen