Info Jeugdbeleidsplan

Voorwoord
Vanuit het steeds verder teruglopen van (jeugd-) leden kwam de roep om te kijken naar de huidige structuur. De club blinkt niet meer uit in de regio als het gaat om het niveau waarop de prestatieve teams acteren. Dat heeft altijd gezorgd voor een aantrekkingskracht naar de voetballertjes in de verschillende wijken nabij de Meerdijk. De laatste jaren merken we dat de gang naar de vereniging V.V. Emmen een niet vanzelfsprekende is.
Als vereniging willen we inzetten op het sterke punt van onze jeugdopleiding en dat is niveau, betrokkenheid en faciliteren.
We willen dus bekend staan om het hoge competitie niveau maar dit moet breder. We willen ook bekend staan om ons hoge trainers niveau en we willen bekend staan om onze hoge voorwaarden niveau. Kortom de kwaliteit moet in zijn algemeenheid omhoog.
Om dat beter te gaan monitoren en op te zetten achtten we het noodzakelijk een Technische Commissie op te richten met in het verlengde een scoutingsteam om daar waar nodig extra kwaliteit te scouten voor de selectieteams.
Deze commissie wordt verantwoordelijk voor de aansturing van het technische beleid en zal o.l.v. een bestuurslid technische zaken staan.
Ze zullen toezien op het werk van de trainers en door initiatieven te ontplooien trainers verder ontwikkelen. Commissielid 1 richt zich op onderbouw tot en met O15 en het andere lid op O17 tot en met O21. Het hoofd jeugdopleiding heeft een overall verantwoording.
De organisatorische kant van de opleiding zal in handen van de leeftijdscoördinatoren blijven o.l.v. de voorzitter van het jeugdbestuur.
Dit nieuwe plan moet zorgen voor de structuur die op dit moment ontbreekt. Er is niet duidelijk wie welke verantwoordelijkheden draagt en er is behoefte aan een eenduidige werkwijze.
Omdat we als vereniging met zelf opgeleide spelers op een zo hoog mogelijk niveau willen acteren ( minimaal 1e klasse) is het noodzakelijk om een goede jeugdopleiding aan te bieden.
Waarbij de kernwaarden van de club vanaf de allerkleinsten tot de oudsten worden uitgedragen.
De club V.V. Emmen wil staan voor: plezier, ambitie, positiviteit en kwaliteit.
Dit willen we dan ook in alle geledingen terug zien en zullen we als vereniging zo goed mogelijk uitdragen en op toezien.

Visie
De V.V Emmen heeft de visie dat we als vereniging elke speler de mogelijkheid willen geven om het maximale uit zijn eigen kwaliteiten te halen. Zo willen we een aantrekkelijke club zijn voor zowel de prestatieve als recreatieve speler zijn. Verder willen we als vereniging een fijne plek zijn waar vrijwilligers hun kwaliteiten kunnen ontplooien en maatschappelijk relevant zijn.Doelstellingen
Korte termijn:
2018-2019 Opzetten en installeren van een Technische Commissie. Deze moet zorg dragen voor een betere coördinatie en communicatie binnen de club. Het uitbreiden van “minivoetbal om aanwas voor de onderbouw te behouden en uit te breiden.
Lange termijn:
Door het in stand houden van de Technische Commissie verder bouwen aan een kwalitatief hoogwaardige jeugdopleiding waarin het huidige niveau voor de prestatie teams gewaarborgd blijft.
Om beide doelstellingen te realiseren zullen we open staan om als partner van de FC Emmen gezamenlijk activiteiten te ontplooien die een win-win situatie opleveren.

Normen en waarden binnen V.V Emmen
Naast een kwalitatief hoogwaardige jeugdopleiding willen we ons als V.V Emmen ook onderscheiden door de waarden binnen de club.
Concreet voor deze waarden hebben we de volgende 5 gedragsregels opgesteld:

Respect
Gedragsregel 1: Heb respect voor een ander; Bij V.V. Emmen hebben we te maken met veel leden en vrijwilligers. Ieders mening mag en kan gehoord worden als de intentie er is om de club beter te laten functioneren. In dat kader geldt dan ook praat niet over elkaar maar met elkaar.
Gedragsregel 2: Presteer naar kunnen; een prestatie is een middel om een doel te bereiken. Dit doel is voor een ieder individueel en kan binnen of buiten het veld liggen. Probeer altijd het maximale eruit te halen.
Aan het begin van het seizoen zal er een presentatieavond worden gehouden waarin deze regels en normen alsmede het jeugdplan worden toegelicht.

Duidelijkheid
Gedragsregel 3: kom afspraken na; dit geldt voor een ieder die betrokken is bij V.V. Emmen. Er is niets zo vervelend als je doordat iemand zijn afspraken niet nakomt je bepaalde zaken niet kunt realiseren. We staan ook open om elkaar hierop aan te spreken.
Gedragsregel 4: Informeer een ander; Kun je zaken niet in orde maken zorg dan dat je elkaar informeert en maak afspraken wanneer zaken wel in orde gemaakt kunnen worden. Als eerste dient de coördinator te worden aangesproken en indien dit niet toereikend of bevredigend is zal is de jeugdvoorzitter de eerst aangewezen persoon zijn.
Gedragsregel 5: Deze afspraken worden per contract overeengekomen met daarin de gemaakte afspraken zodat een ieder zich bewust is van hetgeen besproken.
“” bij niet nakoming of ernstig wangedrag worden sancties opgelegd”’

Positivisme
Gedragsregel 5: Heb plezier in wat je doet; Dit geldt natuurlijk voor iedereen die betrokken is bij de vereniging. Mocht dit om wat voor reden niet meer aan de orde zijn maak het bespreekbaar bij direct betrokkenen ( leiders,trainers,ouders…etc.) zodat er naar een oplossing gezocht kan worden.

Uitgangspunten van de club ten aanzien van het leren voetballen
V.V Emmen streeft naar een eenduidige en herkenbare manier van voetballen waarbij afspraken worden gemaakt over aanvallen en verdedigen.
Wanneer we als team aanvallen staan 3 voetbalintenties centraal;
Onderbouw via de Rinus methode en de bovenbouw vanaf O17 conform speelmethode van het eerste elftal.
1 We maken ruimte voor onszelf en voor elkaar. Het veld wordt groot gemaakt zodat we aanspeelbaar zijn of een teamgenoot aanspeelbaar maken. We willen altijd de bal hebben
2 We proberen de bal over de grond te spelen en zo min mogelijk de lange bal te hanteren. De aanval begint dus bij de opbouw van achteruit
3 Aanvallen doen we samen

Wanneer we als team verdedigen staan wederom 3 voetbalintenties centraal;
1 we maken de ruimte voor de tegenstander zo klein mogelijk en verdedigen van binnen naar buiten.
2 we willen de bal zo snel mogelijk veroveren, als team maar ook individueel
3 we verdedigen samen

De fase tussen het aanvallen en verdedigen en andersom noemen we de omschakeling. Hier kun je naar gelang van niveau en leeftijd verschillende afspraken over maken maar zal te allen tijde snel moeten gebeuren. Je vult dus zo snel mogelijk de afgesproken taak in je nieuwe situatie in.
In de gehele opleiding staat leren, ontwikkeling en plezier centraal. Vanuit deze kenmerken ontstaat presteren. Presteren kun je dan op verschillende manieren bekijken en bij V.V Emmen zullen we het presteren in de leeftijd tot 15 jaar nooit uitdrukken in wedstrijdresultaten. Die zijn ondergeschikt aan de individuele ontwikkeling. Het wedstrijdresultaat mag dan ook nooit een doorslaggevende factor zijn in het maken van keuzes door de trainers. Trainers moeten wel blijven stimuleren dat spelers en teams het maximale uit zichzelf willen halen wat een positief wedstrijdresultaat als gevolg kan hebben. (Dit wordt met regelmaat aangegeven door de trainers/leiders)

Een vaste speelwijze als rode draad door de jeugdopleiding
Bij V.V Emmen zullen we bij de O9 en O11 spelen met 3 linies. 1-3-3(1-2-3-1 als variant)
Het spel start bij de keeper en hij zal als het spel eenmaal begonnen is ook als extra voetballer fungeren. Zo zal onze keeper als de bal bij het doel van de tegenstander is ver uit zijn doel spelen om evt. mee te kunnen voetballen.
We hebben 3 verdedigers die ook aanvallen waar mogelijk en 3 aanvallers die helpen zo goed mogelijk te verdedigen als we de bal niet hebben.
Uitgangspunt is daar waar mogelijk nog niet met vaste keepers te werken. Hierdoor zal voor een ieder het voetbalaspect maximaal worden ontwikkeld.
De basis bij de O9 en O11 ligt op technische vaardigheden, aannemen trappen/pass geven, schijnacties en pingelen maar stimuleer bovenal de zelfontplooiing van deze leeftijd. Dan ontstaan de straatvoetballers types met veel creativiteit.

D en C teams zullen spelen volgens 1-4-3-3
Ook hier geldt weer dat de keeper een belangrijk onderdeel is in het voetballende gedeelte. In de opbouw maar ook bij het voorkomen van de counter. De keeper zal dus al naar gelang de situatie het vraagt zich dicht bij zijn doel of verder van zijn doel keepen.
De verdedigers willen graag de bal om zich met de het opbouwende gedeelte te bemoeien. En zich aanvallend laten gelden waar kan. Middenvelders zullen graag aan de bal willen zijn en zoeken naar oplossingen vooruit om tot kansen te komen. Verdedigend zullen ze hun aanvallers aansturen om pressie te spelen en bij lange bal van de tegenstander alert zijn om de afvallende bal op te pikken. Ze verbinden het team en zijn dus taakgericht en dynamisch.
Aanvallers zijn actief om aan de bal te kunnen komen. Ze hebben avontuur in hun spel en zijn doelgericht. Verdedigend zullen ze goed mogelijk samenwerken om de tegenstander onder druk te zetten in hun opbouw. Aanvallers moeten zich eerder met de opbouw gaan bemoeien maar zelf de oplossing naar voren verzinnen. Dit leert ze zelf creatief denken ook wanneer een standaard oplossing niet voorhanden is in een bepaalde spelsituatie.

O17/O19 teams zullen spelen naar de mogelijkheden van hun spelersgroep.
We willen graag vasthouden aan de duidelijkheid en structuur die we in de onderbouw aanbieden maar zijn van mening dat het geen kwaad kan om met meerdere spelstijlen in aanraking te komen.
Verder blijven we van de spelers vragen dat ze initiatiefrijk, dominant en gedurfd blijven spelen vanuit een duidelijke taakgerichtheid en discipline die je mag verwachten bij een teamsport.
Deze leeftijd behoort de laatste stap in hun ontwikkeling te maken en dat is taakgericht en resultaatgericht leren handelen.
Er zal meer vanuit een rode draad worden gevoetbald die aansluit op de filosofie van het 1e elftal.
N.B voor elke leeftijdsgroep kunnen de trainers bij betreffend TC-lid terecht voor leeftijdskenmerken en oefenstof. Vanwege de overvloed aan informatie op het internet voegen we dit niet toe aan dit plan.

Het begeleiden van de jeugdspelers van V.V Emmen
Binnen V.V Emmen vinden we het zeer belangrijk dat het begeleiden van onze jeugdspelers gebeurt vanuit een sportieve en positieve invalshoek. Naast het voetballende gedeelte proberen we ze normen en waarden mee te geven die ze hun hele leven kunnen gebruiken. Begeleiding bestaat dan ook uit het uitleggen wat de bedoeling is. Het bewust maken van gedrag. Dit alles kan natuurlijk alleen als je zelf het goede voorbeeld geeft. Dit geldt dan ook voor alle geledingen binnen de club.
We hechten waarde aan:
Duidelijkheid
Om gewenst gedrag te bereiken zul je vooraf aan moeten geven wat je van een ieder verwacht. Stimuleer gewenst gedrag en definieer wat je gewenst gedrag vindt. Te denken valt aan
Gedrag voor, na, tijdens de wedstrijd
Gedrag voor, na, tijdens de training
Gedrag in de kleedkamer ( schoonmaken, andermans eigendommen, respecteren van teamgenoten
Gedrag in de kantine
Gedrag richting tegenstanders, publiek, scheidsrechter, ouders
De club te allen tijde positief uitdragen

Consistent
Om gedrag te beïnvloeden is het tevens van belang om langere tijd dezelfde boodschap uit te dragen. Jeugd heeft behoefte aan duidelijkheid. De begeleiding doet er dan ook goed aan om niet regels/afspraken te vaak aan te passen/te veranderen. Houd het simpel en het moet voor iedereen duidelijk zijn.
Consequent
Wees duidelijk in je afspraken en spreek spelers, begeleiders aan als men ongewenst gedrag laat zien. Om gedrag te veranderen is consistent en consequent zijn erg belangrijk en wellicht cruciaal, maar alles is bespreekbaar.
Positief
Als je kinderen, teams begeleidt moet dit bijdragen aan de positieve beleving bij het voetbalspel en de vereniging. Het uitleggen van situaties, het aanmoedigen/ coachen tijdens wedstrijden of het corrigeren van spelers kan op een positieve wijze gebeuren. Een ieder moet daarin zijn verantwoordelijkheid nemen
Deze manier van begeleiden zal jeugd op leiden in een omgeving waar duidelijkheid en positivisme heerst. Dit zal bijdragen aan het ontwikkelingsklimaat en betere resultaten opleveren. De kwaliteit zal toenemen en we zullen ons op die manier als vereniging verder onderscheiden van omliggende verenigingen.

De Technische Commissie
Samenstelling
Bestuurslid Technische Zaken (tevens voorzitter)
Technisch Commissie lid onderbouw ( puppies, onder 8, 9, 10, 11, 12, 13 en 15)
Technisch Commissie lid bovenbouw ( O17 en O19 )
Technisch Commissie lid coördinator voetbal algemeen.

Taken en verantwoordelijkheden

Voorzitter TC
De voorzitter van de TC rapporteert aan de voorzitter
Rapporteert 1x per 4 weken het bestuur over voetbaltechnische zaken
Verantwoordelijk voor de borging van het jeugdvoetbalbeleid
(mede-)verantwoordelijk voor de aanstelling en ontslag van jeugdtrainers
Initiatiefnemer om het beleid vereniging breed uit te dragen (bijv. Ouderavond, aftrap bijeenkomst)
Is bevoegd om binnen de vastgestelde richtlijnen, doelstellingen en budgetten uitvoering te geven aan het jeugdvoetbalbeleid binnen V.V Emmen

TC onderbouw en bovenbouw begeleiden de trainers in hun sectie.
Volgen de talenten van hun sectie en nemen zo nodig passende maatregelen.
Bewaken de uitvoering van het jeugdvoetbalbeleid.
Houdt (periodiek) overleg met hun trainers met als doel gezamenlijk beter te worden.
Technisch Commissie lid Coördinator Voetbal.
Neemt initiatief tot het aanbieden van thema avonden gericht op de ontwikkeling van de trainers.
Initieert het overleg met de trainers.
Kan door de overige commissieleden worden ingeschakeld voor een intensieve begeleiding van trainers die vastlopen.
Gebruikt zijn kennis om stagiaires te begeleiden.
Gebruikt zijn netwerk om goede trainers te vinden.
Bewaakt de uitvoering van het jeugdvoetbal beleidsplan.

Mocht een TC-lid besluiten dat hij afscheid wil nemen van de functie verplicht hij zich tot het zoeken van een waardig vervanger. Zodat het beleid gewaarborgd blijft
Communicatie
Om alle leden van de club te informeren over het jeugdbeleid en de aanpassingen die er gedurende het jaar plaats vinden zal de Technische Commissie zich 2x per jaar vereniging breed verantwoorden.
Dit zal plaats vinden op een ouderavond in oktober zodat zaken die spelen na de directe start van het seizoen meegenomen kunnen worden en eind juni bij de zogeheten aftrap bijeenkomst.
In oktober is het niet de bedoeling dat het een uurtje “klagen “wordt maar meer een toelichting op ons beleid en uitleg waarom we zaken doen zoals we ze doen. Wel kunnen we opmerkingen meenemen om tot een verdere verbetering te komen op korte termijn.
De aftrap bijeenkomst in juni zal voor trainers een verplichting zijn en voor belangstellenden (leiders) toegankelijk.
Tijdens deze aftrapbijeenkomst zullen we het jaar evalueren en vooruitblikken naar het komende jaar. Het jeugdvoetbalbeleid zal daar gepresenteerd worden evt. aanpassingen er nogmaals uitgelicht. Tevens kunnen trainers de nieuwe teamindelingen in orde maken en zo zijn ze meteen startklaar voor het nieuwe seizoen. Trainers krijgen in een informele sfeer de kans om bij te kletsen of een “warme “overdracht van spelers te doen.
Instroom van nieuwe leden worden gedurende een periode van 2/3 weken getoetst en daarna zal voorlopig worden bepaald in welk team het nieuwe lid word ingedeeld. Na afloop van de poule fase van de bekerwedstrijden en voorafgaand aan de competitiestart moet de definitieve selectie bekend zijn. Deze instroomregels worden ook via de website gepubliceerd om nieuwe leden vooraf te informeren.
Het jeugdvoetbalbeleid wordt nogmaals onder de aandacht gebracht en gaat hopelijk meer leven onder alle betrokkenen.
Bijeenkomsten en informatieavonden zullen vroegtijdig worden gecommuniceerd zodat een ieder hier rekening mee kan houden.
Processen
De Technische Commissie is verantwoordelijk voor het selectiebeleid en de organisatie rondom het indelen van teams en dit proces gaat in nauwe samenspraak met de trainers maar de TC leden hebben gezamenlijk het laatste woord in geval van discussie.
Indelingsprocessen
In mei zullen alle trainers van de betreffende sectie gezamenlijk alle spelers indelen. Dit gebeurt tijdens een zogeheten indelingsvergadering. Deze vergadering staat onder leiding van het verantwoordelijke TC-lid. Trainers zullen aan de hand van spelersprofielen ( zie bijlage) bepalen welk niveau passend is voor een speler. Het uitgangspunt is om elke individuele speler ingedeeld te krijgen in een team met het niveau dat bij hem/haar past, waar hij/zij zich prettig voelt en van meerwaarde kan zijn voor het team. In dit kader maakt het dan ook niet meteen iets uit of dit selectie of niet-selectie is de beleving kan in beide teams erg groot zijn en hetzelfde teweeg brengen als het gaat om winst of verlies. Het grote verschil zal hem zitten in de eisen die we stellen aan spelers die ingedeeld worden bij een selectie team. Bij niet-selectie kunnen we makkelijker rekening houden met vriendjes of buurtgenootjes die gezamenlijk in een team willen spelen. Vanaf de O17 gaan de trainers per keer jaar een kort evaluatiegesprek voeren om kenbaar te maken waar het spelend lid zich bevindt qua ontwikkeling. Dit geld alleen voor de selectieteams.

Schuiven tijdens het seizoen
Hier moeten we 2 zaken scheiden, permanent en incidenteel.

Incidenteel
Als een team in de problemen komt door een tekort aan spelers zullen ze in eerste instantie “lenen”van het team onder hun in dezelfde leeftijdscategorie. Bijv. onder 13 -1 heeft tekort dan leent men van de onder 13-2. De trainers zullen overleg hebben en gezamenlijk tot een besluit komen welke speler mee gaat met de onder 13-1. De trainer van onder 13-2 licht de betreffende speler in en kan ook een motivatie meegeven. Lukt dit niet of is er teveel niveau verschil dan zal aanvulling plaats vinden vanuit de lagere leeftijdslichting.
Er is in deze situatie altijd sprake van reële speeltijd voor die betreffende speler. Niets is zo vervelend om erg belangrijk voor je eigen team te zijn en vervolgens bij een hoger team een volledige wedstrijd toe te moeten kijken.
Komen de trainers er niet uit schakelt men het verantwoordelijke TC-lid in
om te bemiddelen en evt. te beslissen. Zijn beslissing is bindend! De TC zal maandelijks en/of periodiek overleg voeren met de trainers/leiders om keuzes en ontstane situaties te motiveren.
Geeft de speler/ouder aan niet mee te willen dan zoekt men naar een welwillende speler. Belangrijk om wel te ontdekken waar die onwelwillendheid vandaan komt. Een speler kan niet verplicht worden gesteld om mee een ander team mee te moeten doen!

Permanent
Gedurende het jaar kan het voorkomen dat een speler zich dusdanig goed ontwikkeld dat hij het verdient om op een hoger niveau te spelen/trainen.
De trainer geeft dit aan bij het TC-lid. Deze zal in samenspraak met het TC-lid coördinator voetbal, de speler gaan volgen en kan besluiten tot:
Proefperiode meetrainen met het hogere team
Definitief meetrainen met hoger team maar spelen in eigen team
Definitief overplaatsen naar een hoger team
De grote van een selectie mag geen belemmering zijn voor het door selecteren.
Het kan ook gebeuren dat een speler eigenlijk net te hoog is ingedeeld. Dit kan ten koste gaan van speelminuten en plezier. Met uitzondering kan het zijn om de speler terug te plaatsen als daar echt noodzaak voor is welke door de trainer en betreffend TC lid reden voor is.

Een ideaal moment om wijzigingen in selecties door te voeren is de winterstop. Dan heeft iedereen de mogelijkheid gehad zich te laten zien en kun je als trainer en TC-lid een goed beeld vormen van de speler. Vanaf januari zullen de 2e jaarsleeftijdsgenoten minimaal 1 keer per week mee trainen met de leeftijdscategorie hoger. Dit geld alleen voor selectie teams.
Een uitzondering in beide situaties ( omhoog/omlaag) kan zijn als ouders zelf uitdrukkelijk verzoeken om dit eerder te doen. Dan kan het TC-lid kijken of er een mogelijkheid is dit eerder te doen zonder dat teams onevenredige aantallen krijgen. Je kunt bijv. het ene team niet met 17 op pad sturen en de ander met 12. Maar ouders hebben verder geen invloed op het spelen in een hoger team en dit blijft de verantwoording van de TC.
Het doorschuiven van een speler naar een hogere leeftijdsgroep gaat gepaard met een uitvoerig en zorgvuldig proces waarbij trainers en TC-lid goed in proberen te schatten of deze stap noodzakelijk is voor de verdere ontwikkeling van de speler.
Ze zullen dus over langere tijd deze speler monitoren en d.m.v. proeftrainingen en wedstrijden een inschatting maken. Er is namelijk niets mis mee om uitblinker te zijn in je eigen leeftijd. Wellicht zorgt dat voor meer zelfvertrouwen en ontwikkeling dan het vervroegd doorschuiven.
Bovenstaande geldt voor incidenteel en permanent doorschuiven naar een hogere leeftijdsgroep.
Proces goed bewaken en TC-lid is leidend!

Van onder 19 naar senior
Bijzonder proces is de laatste stap van onder 19 naar de senioren. Als vereniging streven we ernaar om zoveel mogelijk spelers op te leiden voor het eerste elftal. Maar ook hier geldt dat communicatie en onderlinge afstemming erg belangrijk is. De hoofdtrainer dient dan ook goed te communiceren met de trainer van onder 19 en het TC lid Coördinator voetbal in te lichten als hij een speler vanuit de onder 19 toevoegen aan zijn selectie. Zowel incidenteel als permanent. De ontwikkeling van de speler staat voorop en wordt gemonitord door de TC.
Zoals al eerder beschreven is TC-lid leidend!
Als een 0nder 19 speler senior wordt volgt er in april-mei een gesprek met de hoofdtrainer die aan kan geven wat de plannen voor het jaar erop zijn. Mocht een speler niet in aanmerking komen voor de selectie zal de TC naar een geschikt team zoeken.
De bovenkant van de O19 zal sneller 1 keer per week aansluiten met de 1e selectie en daarnaast is vv Emmen verzekerd van de Beltona competitie vanaf seizoen 2019-2020. Deze selectie zal bestaan uit talenten van O17/19 en enkele jonge jongens van de 1e selectie. Dit betreft doordeweekse wedstrijden. De deelnemende spelers krijgen dan vrijstelling voor het trainen bij hun eigen team.

Hoe volgen we de ontwikkeling van spelers?
Bij V.V Emmen werken we met spelers profielen. Deze profielen worden elk seizoen door de trainer van betreffend team ingevuld en besproken (vanaf de onder 13 pupillen) met de speler.
De profielen worden daarna aangeleverd bij betreffend TC-lid die zorgt voor dossiervorming.
Door deze manier van werken krijgt elke speler inzicht in zijn ontwikkeling en verbeterpunten voor de 2e helft van het seizoen. De ingevulde spelersprofielen kunnen we gebruiken als we praten over de nieuwe selecties voor het komende seizoen. Tevens geeft het trainers handvatten om de ontwikkeling van de speler gericht te helpen. Hiervoor is een simpel evaluatieformulier opgesteld welke door spelers zelf ook dient te worden ingevuld om zodoende communicatie over en weer te verkrijgen vanuit perspectief speler/trainer.

Hoe volgen we de ontwikkeling van de trainer?
Omdat we bij V.V Emmen van mening zijn dat een goede opleiding valt en staat met de kwaliteit van de begeleiding stellen we ook eisen aan de trainers. ( zie bijlage trainersprofiel)
Ook de trainers zullen we middels een functioneringsgesprek proberen verder te ontwikkelen.
Tijdens dat gesprek zullen we samen bekijken hoe het gaat en waar we evt. nog beter kunnen worden. Tevens bespreken we de samenwerking in de nabije toekomst.
Het TC-lid Coördinator Voetbal is samen met TC lid betreffende lichting verantwoordelijk voor de uitvoering van dit proces

Met het Drenthe college is er een overeenkomst betreffende het aanleveren van 2e en 3e jaars studenten die bij de O13 t/m de O19 als assistent fungeren en in de onder ook zelfstandig een team kunnen trainen. Naast assistent en trainers vacatures worden studenten ingezet bij het organiseren van evenementen allerlei aard en zal Sport en bewegen alsook Herstel/medisch een belangrijke rol gaan spelen de komende jaren

Spelersprofiel
Gedragskenmerken
Naam: ……………………..
1 2 3 4 opmerkingen
Is altijd aanwezig
Is altijd op tijd
Komt in passende kleding
Houdt zich aan de afspraken
Heeft respect voor zijn omgeving
Doet altijd zijn best
Gebruikt de training om beter te worden
Wedstrijdmentaliteit
Coacht op een motiverende manier
Laat zich coachen door begeleiding/medespelers
Voert zijn (team) taken zo goed mogelijk uit

Voetbalkenmerken zonder bal
1 2 3 4 opmerkingen
Maakt vrijloopacties
Wil altijd de bal hebben
Maakt loopacties om een teamgenoot vrij te krijgen
Beweegt na nadat hij de bal gespeeld heeft
Onderkent wanneer vrij te komen om te helpen
Maakt een vooractie om zichzelf tijd te geven
Werkt vanuit beweging
Schat in welke omschakeling gevraagd wordt

Voetbalkenmerken met bal
1 2 3 4 opmerkingen
Houdt de bal onder controle
Is in staat om een TS te passeren
Passing over korte afstand
Passing over lange afstand
Gebruikt beide benen
Is in staat om over de bal heen te kijken
Verwerken van de hoge bal
Aanvallend koppen
Gericht afwerken op het doel

Trainersprofiel
Trainers van de V.V Emmen moeten over de volgende competenties beschikken;
Zelfvertrouwen
Blijft zichzelf ook bij tegenslag
Bewaart de rust, ook in moeilijke situaties
Brengt rust in emotionele situaties
Sensitiviteit
Houdt rekening met de omstandigheden van de spelers
Laat blijken speler in hun waarde te laten
Laat blijken de invloed van het eigen handelen voor de omgeving te zien
Leeft zich in de standpunten en positie van de spelers in
Professionele integriteit
Maakt eigenpositie en belangen duidelijk in (conflict) situaties
Gaat zorgvuldig met gevoelige, persoonlijke informatie om
Benadert de andere partij op een open en duidelijke wijze
Voorkomt belangenverstrengeling
Stressbestendigheid
Blijft overeind bij tegenslag
Blijft gemotiveerd bij tegenslag of teleurstelling
Reageert op beheerste wijze bij spanningen en emoties
Groepsgericht leiderschap
Geeft concrete instructie aan een groep spelers
Stimuleert individuele speler tot samenwerken
Bouwt een team op
Samenwerken
Actief en constructief reageren op ideeën van anderen
Informatie die belangrijk is voor anderen doorspelen
Ongevraagd kennis delen en ervaringen uitwisselen

Flexibiliteit
Bereikt zijn doel via verschillende wegen
Schakelt bij weerstanden over op een aanpak die wel werkt
Past zo nodig eigen gedragsstijl aan
Kiest een aanpak die past bij de situatie

Zelfreflectie
Neemt kritiek van anderen serieus
Leert van fouten
Vraagt om evaluatie van zijn handelen
Is in staat om handelen of standpunten te wijzigen op basis van feedback
Te behandelen gespreksonderwerpen bij het functioneringsgesprek
Sterke punten, te ontwikkelen punten
Profiel: zelfvertrouwen t/m zelfreflectie
Afspraken m.b.t resultaten
Toekomstplannen
Scholingsafspraken
Samen werking Drenthe college en stagiaires.
Onderstaand bijlages zijn bindend na ondertekening. Indien er geen ondertekende versie is geretourneerd dan geld deze ook als bindend 30 dagen na uitreiking van het contract.

Mijn eerste contract
Welkom bij VV. Emmen, een voetbalvereniging die je helpt een betere voetballer te worden en je verder helpt in je sociale ontwikkeling. Als vereniging staan we voor bepaalde normen en waarden. Daarnaast vinden we sportief gedrag erg belangrijk. Er zijn duidelijke regels die we met ons allen naleven. Als speler heb je rechten, maar ook plichten naar je team en club. Daarom sluiten we met elke speler en ouders/verzorgers een contractje waarin dit staat beschreven.
Onze voetbalvereniging heeft een jeugdplan, waarin veel informatie staat over de voetbalopleiding en de afspraken die we met elkaar maken. Het jeugdplan staat op onze website www.vvemmen.nl Op deze website tref je ook de algemene informatie aan over onze voetbalvereniging.
Door ondertekening van dit contractje stem je ook in met de inhoud van het jeugdplan en geef je aan dat je kennis hebt genomen van de algemene informatie op de website.
Wat wordt er van mij als speler en mijn ouders/verzorgers verwacht:

Respect voor anderen is essentieel
Er wordt niet gepest (er is een pestprotocol)
We praten met elkaar en niet over elkaar
Commentaar/toelichting niet na afloop van de wedstrijd maar na afloop trainingen
Zorgvuldig omgaan met materialen en eigendommen van VV. Emmen
Aanmoedigen mag maar geen AANWIJZINGEN!
Een goede instelling
Op tijd komen
Op tijd af melden als je echt niet kan
Jaarlijks op tijd de contributie betalen

Wat mag ik van de club verwachten:

Iedereen is gelijk voor VV. Emmen en dus wordt ook iedereen hier met respect behandeld. Dat betekent dus: geen discriminatie, pesten of ander ongewenst gedrag.
Een voetbalopleiding gebaseerd op de KNVB-opleiding
Enthousiaste jeugdleiders/trainers
Vereniging kleding
Grote problemen worden voorgelegd aan een klachtencommissie.

Aldus in tweevoud opgemaakt
Emmen, (datum)

Naam speler | Handtekening
Naam ouder/verzorger | Handtekening
Namens de club | Handtekening


Pestprotocol
Waarom?

Leiders en trainers van jeugdteams kunnen te maken krijgen met pestgedrag van spelers. Alle leiders/trainers en spelers hebben recht op een
fijn en veilig “klimaat” in en rondom de velden. Pesten hoort daar niet bij.
Wat is pesten?

We spreken van pesten als dezelfde speler regelmatig en systematisch wordt bedreigd en geïntimideerd. Kinderen worden vaak gepest Om hun uiterlijk, vanwege hun kleding of omdat ze anders zijn dan anderen.
Hoe wordt gepest?

Met woorden: Schelden, vernederen, bijnamen, dreigen, etc.
Fysiek: Duwen, schoppen, slaan, aan kleding trekken, haren trekken, krabben, etc.
Achtervolgen: Opjagen, achterna lopen, in de val laten lopen, opsluiten, etc.
Uitsluiting: Doodzwijgen, negeren, uitsluiting bij het spel, etc.
Stelen en vernielen: Afpakken van kledingstukken, tas vernielen, banden lekprikken, etc.
Afpersing: Dwingen, geld of spullen afgeven, dwingen van overig gedrag, etc.

Wat te doen?

De leider/trainer bespreekt aan het begin van het seizoen de onderstaande omgangsregels, zodat die voor alle spelers duidelijk zijn. Door ze bij de start van het seizoen te bespreken en ze eventueel, indien nodig, te herhalen wordt duidelijk gemaakt dat pesten niet getolereerd wordt. De volgende afspraken binnen het team worden gebruikt:
Ik accepteer een ander zoals hij is
Ik blijf van de spullen van een ander af
Als er ruzie is, speel ik niet voor eigen rechter
Ik bedreig niemand, ook niet met woorden
Ik gebruik geen geweld
Als iemand mij hindert vraag ik duidelijk ermee te stoppen
Als dat niet helpt vraag ik mijn leider/trainer om hulp.

Leiders/trainers hebben een voorbeeldfunctie. Vloeken, tieren, klagen bij de scheidsrechter of grensrechter is geen voorbeeld voor de kinderen.

Als opgemerkt wordt dat een speler gepest wordt, moet de leider/trainer het volgende doen:

Praten met de gepeste speler en de ouders/verzorger
Praten met de pestende speler en de ouders/verzorger
Samen met beide spelers praten en afspraken maken
Praten met het team als het pesten in teamverband gebeurd (belangrijk voor de groepssfeer)
Altijd complimenten maken naar de spelers voor wat ze wel goed doen

Als het pestgedrag voortduurt, wordt dit gemeld aan de voorzitter van de jeugdcommissie. De voorzitter onderneemt de volgende stappen:
Organiseert een gesprek met de pester en de ouders/verzorger. In dit gesprek deelt hij aan de betrokkenen mee dat door herhaald pestgedrag er een sanctie volgt. In het gesprek wordt ingegaan op de redenen en de consequenties van het pesten.
Organiseert een gesprek met de gepeste en de ouders/verzorger. In dit gesprek deelt hij betrokkenen mee wat de gemaakte afspraken zijn. In het gesprek wordt ook geprobeerd aan te geven hoe de gepeste beter om kan gaan met pestgedrag.

Jeugdvoorzitter koppelt alle informatie terug naar de leider/trainer en rapporteert naar het algemeen bestuur en de jeugdcommissie.

Het hoofdbestuur onderneemt de volgende stappen:

Bepaalt de inhoud van de sanctie. Indien de pester na een eerdere sanctie in herhaling vervalt, volgt er een gesprek tussen een afvaardiging van het algemeen bestuur, de voorzitter van de jeugdcommissie en de pester met zijn ouders/verzorger. Als de feiten kloppen zal door het algemeen bestuur een schorsing voor onbepaald tijd worden opgelegd.

Het algemeen bestuur koppelt de resultaten van het gesprek terug naar de gepeste en zijn ouders/verzorger, de leider/trainer en de jeugdcommissie.

Delen