Jeugdbeleidsplan

Voor u ligt de eerste uitgave van het jeugdplan van onze voetbalvereniging. De jeugdcommissie wil met dit plan nadrukkelijk uiting geven aan haar streven om de jeugdafdeling van onze vereniging op een doorzichtige en een consistente wijze richting te geven. Een richting waarin de jeugd en het voetbalspel centraal staan met als uitgangspunt “ Plezier, Passie en Prestatie”

Het jeugdplan vormt een leidraad voor het bestuurlijk begeleidend jeugdkader. Het geeft jeugdtrainers, begeleiders en ouders/verzorgers inzicht in de doelen en organisatiestructuur van de jeugdafdeling. Het maakt duidelijk wat ieders taken, bevoegdheden, rechten en plichten zijn binnen onze vereniging.

Naast de organisatorische aspecten geeft dit jeugdplan ook een handleiding over technisch doelstellingen binnen onze jeugd.

Klik hier om het Jeugdbeleidsplan door te kijken

Delen