Kantine

Beleid VV Emmen volgens de Richtlijnen Gezondere Kantines

VV Emmen heeft een omgeving waar gezond eten gemakkelijk is, omdat dit bijdraagt aan de gezonde leefstijl van onze leden, medewerkers en bezoekers. We vinden het belangrijk dat het aanbod en de uitstalling in de kantine en in onze koelkasten/automaten gezond is. Daarom werken we volgens de Richtlijnen Gezondere Kantines die zijn opgesteld door het Voedingscentrum We maken hier mee de gezonde keuze de makkelijke keuze.

Onze kantine heeft de volgende basis:

De kantine biedt in elke productgroep minstens één betere keuze aan Binnen de verschillende aangeboden productgroepen (zoals dranken, brood, zuivel, etc.) biedt de kantine minstens één betere keuze aan. Dit geldt voor het uitgestelde aanbod én voor het aanbod in de koelkasten/automaten. Betere keuzes zijn gedefinieerd door het Voedingscentrum.

Op de opvallende plaatsen liggen betere keuzes De kantine hanteert deze drie uitstralingspunten:

Op de opvallende plaatsen bij het uitgestalde aanbod staan alleen betere keuzes

Op de opvallende plaatsen in de koelkasten/automaten staan alleen betere keuzes

Als we eten of drinken aanbieden bij de kassa, staan daar alleen betere keuzes

Onze kantine stimuleert water drinken In onze kantine is water altijd beschikbaar, zowel bij het uitgestalde aanbod als in de koelkasten/automaten. We bieden een watertappunt, watercooler, kannen met water of flesjes water.


VV Emmen heeft een omgeving waar gezond eten gemakkelijk is, omdat dit bijdraagt aan de gezonde leefstijl van onze medewerkers/klanten. We vinden het belangrijk dat het aanbod en de uitstraling in de kantine en sportvereniging gezond is. Daarom werken we volgens de Richtlijnen Gezondere Kantines die zijn opgesteld door het Voedingscentrum. We maken hiermee de gezonde keuze de makkelijke keuze. <http://kantine.voedingscentrum.nl/nl/wat-en-waarom/wat-is-een-gezonde-kantine.aspx>

VV Emmen werkt structureel aan een gezondere kantine Ieder jaar brengen wij het aanbod in de kantine in kaart met de Kantinescan en rapporteren we de uitkomst aan het bestuur van VV Emmen.

Wij hebben hiermee een bronzen kantine

Onze ambitie De ambitie van VV Emmen is om vanaf het seizoen 2019/2020 een gezondere kantine te hebben die voldoet aan het predikaat “Bronzen Kantine”. Uiterlijk in het seizoen 2020/2021 gaan we ons inzetten voor het predikaat “Zilveren Kantine”. Daar stopt onze ambitie niet! Indien de mogelijkheid en middelen aanwezig zijn om na deze periode door te groeien op het gebied van de gezondere producten, zullen we die kansen zeker niet voorbij laten gaan.

Delen