• Informatie lidmaatschap vv Emmen

 • Lid worden bij de voetbalvereniging Emmen? Dat kan! Naast spelend lid is het ook mogelijk om steunend lid te worden. Vul het formulier in (klik hier) om in contact te komen met de voetbalvereniging Emmen!

  Zijn uw gegevens (adres of IBAN) gewijzigd? U kunt dit online doorgeven! Log in op deze site en geef u wijzigingen door.

  De contributie (in het seizoen 2017/2018) is als volgt:

  Categorie Geboortejaar Per kwartaal Per seizoen
  Senioren 1998 of eerder € 58,25 € 233,00
  A-junioren 1999/2000 € 45,95 € 183,80
  B-junioren 2001/2002 € 44,40 € 177,60
  C-junioren 2003/2004 € 43,15 € 172,60
  D-pupillen 2005/2006 € 40,85 € 163,40
  E-pupillen 2007/2008 € 38,25 € 153,00
  F-pupillen 2009/2010 € 33,15 € 132,60
  Puppy's 2011 of later € 15,15 € 60,60
  35+ voetbal 35 jaar of ouder € 58,25
  Zaalvoetbal € 27,55 € 110,20
  Donateur & lid KNVB € 12,50 € 50,00
  Donateur € 10,00 € 40,00
  65+ & lid KNVB 65 jaar en ouder € 9,00 € 36,00
  65+ donateur 65 jaar en ouder € 7,00 € 28,00

  Heeft u twee kinderen of meer lid bij onze voetbalvereniging? Dan krijgt u € 3,75 korting per kwartaal.
  Gele en/of rode kaarten worden verwerkt in de eerstvolgende contributie-run. Deze zijn:
  -Voor jeugdspelers geel € 6,70, rood € 13,10, vanaf de vierde gele kaart € 13,10.
  -Voor senioren geel € 14,60, rood € 23,10, vanaf de vierde gele kaart € 23,10.

  Indien incasso niet is gelukt heeft u de mogelijkheid om de contributie zelf te storten. IBAN t.n.v. voetbalvereniging Emmen: NL95 ABNA 0543 8567 04. Bij overboeking graag achternaam en geboortedatum van het lid vermelden in de omschrijving.

  De volgende voornaamste voorwaarden van het lidmaatschap van de VV Emmen worden bij inschrijving aanvaard: 
  1. De statuten en de reglementen van de vereniging zijn bindend, alsmede besluiten van de vereniging;
  2. De contributie is altijd tot en met het eind van het seizoen verschuldigd (30 juni van enig jaar);
  3. Contributiebetaling is per kwartaal;
  4. Opzegging van het lidmaatschap moet schriftelijk geschieden op een opzegformulier dat bij de vereniging kan worden gekregen, met een opzegtermijn van één maand voor het einde van het lopende seizoen. Bij tussentijdse opzegging is contributie verschuldigd tot en met 30 juni;
  5. De bestuursleden, trainers alsmede vrijwilligers van de VV Emmen te vrijwaren van elke aansprakelijkheid;
  6. Het nieuwe lid verklaart géén contributieachterstand te hebben bij een andere voetbalvereniging;
  7. Machtigt de vereniging tot wederopzegging de contributie, kledinggeld en/of een opgelegde boete door de KNVB automatisch ten laste van zijn of haar bank- of girorekening te incasseren;
  8. Het lidmaatschap wordt aangegaan per seizoen, dus van 1 juli tot 1 juli

  Aanmelden en/of overschrijven naar de vv Emmen?
  Wilt u zich aanmelden bij de voetbalvereniging Emmen? Neem contact op via dit formulier.

  Reeds contact gehad en nog geen aanmeldingsformulier gekregen? Of al zeker van uw zaak?
  Het aanmeldingsformulier kunt u downloaden door hier te klikken. Deze kunt u inleveren bij de vv Emmen of mailen naar lenystevens@vvemmen.nl.

  Opzeggen en/of overschrijven naar een andere vereniging?

  Opzeggen bij de voetbalvereniging Emmen geschiedt door dit formulier in te vullen. Deze kunt u inleveren bij de vv Emmen of mailen naar lenystevens@vvemmen.nl. De algemene voorwaarden zijn van toepassing.
  Naar een andere vereniging? Neem contact op met de nieuwe vereniging. De overschrijving wordt dan automatisch geregeld. Vult u wel het opzegformulier in en lever deze in bij de vv Emmen.
  Let op: U dient te hebben voldaan aan de voorwaarden (geen contributie-achterstand, kleding ingeleverd etc.)!