Nieuwsbrief n.a.v. Corona maatregelen

Beste leden,

Afgelopen vrijdag was er wederom een persconferentie en de maatregelen hebben ook voor het voetbal weer grote gevolgen. Na 17.00 uur moet het sportpark op slot. Dit betekent dus simpelweg dat er na 17.00 uur niet meer getraind mag worden. De KNVB beraadt zich op dit moment of de competitie moet worden stilgelegd. In de media was te lezen dat ze ook bij de Tweede Kamer nog willen proberen om het besluit van niet trainen na 17.00 terug te laten draaien. Echter gezien het groot aantal besmettingen zal dit niet waarschijnlijk zijn. Voorlopig geldt op ons sportpark dat deze gesloten is met ingang van 28 november ’21 17.00 uur. Zodra bekend is wat de KNVB heeft besloten v.w.b de competitie laten wij dit weten.
Wij beraden ons nog over trainen in het weekend. Hierover zullen wij met de trainers / leiders overleggen. Indien hier nieuws over is zul je dit via hen vernemen. Mochten er in het weekend activiteiten plaats vinden dan willen wij iedereen er nogmaals op wijzen dat publiek / toeschouwers niet zijn toegestaan!
Helaas hebben wij bij trainingen afgelopen week toch nog weer moeten constateren dat er ouders / verzorgers op het sportpark aanwezig waren. Dit mag niet! Alleen trainers zijn aanwezig bij de training, verder niemand.

Wij hebben deze maatregel niet bedacht, wij dienen dit handhaven. Wij gaan hier geen discussie over voeren, het mag simpel gezegd gewoon niet! Wij gaan er vanuit dat wij niet hoeven te handhaven, dat een ieder zich aan de geldende maatregelen houdt op het sportpark.

#Staysafe

Bestuur VV Emmen

Delen